home page o nas sluzby ceny za sluzby kontakt
 

Naša spoločnosť sa zaoberá dvomi hlavnými oblasťami činnosti.
Prvou z nich je poskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania.
Tieto činnosti sú zabezpečované odborne spôsobilými osobami na verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Druhou činnostou, ktorou sa naša spoločnosť zaoberá, je poradenstvo a poskytovanie služieb v oblasti získavania finančnej pomoci z fondov Európskej únie.
V oboch oblastiach vieme poskytnút bohaté skúsenosti a profesionálny prístup
v záujme dosiahnutia plnej spokojnosti našich klientov.